گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

چند تا از شعرايي كه علي ميخونه

چه پسلي چه چيزي دست ميكنه تو ديزي ديزي كه گوشت نداله قوربابه چشم ميزاله منم بچه مسلمون كه دارم دينو ايمون كتابم هست قرآن... علي كوچوله سوره توحيد و حمد وكوثر را هم ياد داره . صلوات ميفرسته تازگي ها هم اذان را زمزمه ميكنه       ...
24 اسفند 1391